Inauguració 1a fase Jardí Bíblic al MBT

El proper 21 de gener, solemnitat dels màrtirs sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi, tindrà lloc la inauguració de la 1ª fase del Jardí Bíblic del Museu Bíblic Tarraconense. L’acte serà presidit pel Sr. Arquebisbe Mons. Jaume Pujol Balcells, el qual beneirà les estàtues d’Abraham, sant Pau i sant Fructuós, obra de l’artista tarragoní Bruno Gallart Pardo. Aquest projecte s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració de diverses institucions i particulars.