BIBLIOGRAFIA

En aquest apartat es poden descarregar les publicacions que ha realitzat el Museu Bíblic, així com els articles que s’han publicat sobre ell:

PortadaMBT

PDF: Catàleg Mvsevm Biblicvm Tarraconense (2011)

cristians

PDF: La Tàrraco dels primers cristians (2014)

PDF: Anno Domini. Una recreació del primer Nadal de la història (2017)

Scan0011

PDF: 25 anys BCI (2007)

11.1 

PDF: Passio Fructuosi, Relleus d’Antonio Oteiza (2008)

Sant Pau-1

PDF: Pav de Tars. De Jerusalem a Tàrraco (2009)

12.0

PDF: Part 1 Pàg, 1-44 Part 2 Pag. 44-98

Praesidium, Templum et Ecclesia-1

PDF: Praesidivm, templvm et ecclesia (2012)

AMPHITHEATRUM 

PDF: Amphiteatrvm Memoria Martyrvm et ecclesiae (2013)

tarraco-christiana-ciuitas

PDF: Tarraco christiana civitas (2014)

2.0 

PDF: Article: “El Museu Bíblic Tarraconense: una eina pedagògica per apropar la cultura bíblica a l’escola” a  IV Jornades de Pedagogia del Patrimoni Monumental (2001)

3.0

PDF: Article revista: “El Museo Bíblico Tarraconense (Arzobispado de Tarragona)” a Ars Sacra (2008)

vidrebronzeivorios

PDF Col·lecció:El vidre / El bronze / L’ivori i l’os  al Museu Bíblic (2002/2004)

978-84-92839-81-0

PDF: Article: “Recosntruint la història del Museu Bíblic Tarraconense des de la Biblioteca Hemeroteca Municipal” a 25 aniversari BHMT (2010)

5.0

PDF: Article revista: “Veure la Bíblia” a Foc Nou (2008) 

4.0

PDF: Article: “El Museo Bíblico Tarraconense: una oportunidad pastoral” a  Reseña Bíblica (2014)

2010

PDF: Article: “Jesús de Natzaret i el temple de Jeruslaem” a Revista AASST (2010)

opaasst2015

PDF: Article: “Les representacions de la crucifixió més antigues del món” a Revista AASST (2015)

PDF: Article “La relíquia de la Santa Espina de la Catedral” a Revista AASST (2017)

PDF: Article: “Un diorama del Sant Sepulcre al Museu Bíblic Tarraconense” a Opuscle RGJN de Tarragona (2017)

PDF: LLIBRE PERE BATLLE 2023