EXPOSICIÓ: “PILAR ORNAMENTAL DE TEMPLE” DE JESÚS ARJONA

EXPOSICIÓ A L’APARADOR DEL MUSEU BÍBLIC: 

PILAR ORNAMENTAL DE TEMPLE”
Artista nepalès desconegut
Fusta, traces de terra i antigues erosions de pàtina pel temps
Nepal, probablement de la regió de Umla
77 cm
Ex Jean-Luc Cortés, París

Aquesta important escultura estaria situada a l’entrada d’un espai sagrat, amb la finalitat de protegir l’interior de qualsevol força maligna que pogués entrar. Se li farien ofrenes i se li recitarien oracions, mostres significatives d’això són les restes de matèria que presenta la seva superfície.
Representa un protector, amb cara cubista, expressió calmada i mans en posició Namasté sobre el tors, símbol d’oració per a l’hinduisme i budisme.
Aquesta posició de pregària, que sempre es troben en aquesta mena d’escultures protectores de temple o de culte, és molt clàssica en el corpus artístic nepalès. Aquest exemple presenta unes característiques molt clares i identificatives d’aquesta mena d’art que la converteixen en un magnífic exemple per a comprendre el complex i desconegut món de l’art de Nepal.
És molt significativa aquesta posició d’oració, que no pertany únicament a l’hinduisme/budisme o una altra religió en particular, sinó que és patrimoni immaterial de tota la humanitat. És símbol d’amor i respecte enfront de l’altre i enfront d’un mateix. Símbol de connexió amb el sagrat. Símbol d’oració universal.
“Un gest d’oració universal”

VEURE VÍDEO DE PRESENTACIÓ AL SEGÜENT ENLLAÇ: https://www.instagram.com/p/C71NA85hLa9/