OBJECTIUS I LÍNIES D’ACTUACIÓ DEL MUSEU BÍBLIC TARRACONENSE

Objectius:

11295761_941444615886422_1024232757617965689_n-Ser un instrument pedagògic que ajudi el públic a emmarcar històricament i culturalment les Sagrades Escriptures i ajudar a descobrir la influència que la Bíblia ha exercit sobre la cultura i el pensament universal, i en particular sobre la nostra realitat occidental.

-Contribuir a la formació bíblica dels agents de pastoral de l’arxidiòcesi, els arxiprestats i parròquies, i aproximar la cultura bíblica a l’àmbit acadèmic i a la societat en general.

-Contribuir a la formació de tots els creients, en sintonia amb les resolucions del concili provincial Tarraconense de 1995 (cf. sobretot resolucions 53 a 58).

-També pretén ser un instrument útil al servei del diàleg interreligiós i de la interculturalitat.

-L’equip del museu intenta arribar a aquests objectius a través d’una concepció multidisciplinar en què es presenten els següents continguts sobre el món bíblic: geografia, entorn natural, història i arqueologia, numismàtica, història literària, culte i manifestacions artístiques.

Línies d’actuació:

– El museu contempla tres línies bàsiques d’actuació: conservació, divulgació i recerca.

-En l’àmbit de la conservació es fa tot el possible, d’acord amb els seus recursos, per preservar correctament el patrimoni que la institució ha anat reunint sigui pel seu llegat antic, per adquisició o com a fruit de donacions.

-En l’àmbit de la divulgació i de la formació el museu manté una línia preferent al servei de la catequesis i de la comunitat educativa en general, des de nivells de primària a universitat. Per a grups d’edats compreses entre els 8 i 12 anys el museu té un dossier pedagògic com a suport de la visita. Alguns tallers didàctics s’externalitzen a través d’una empresa formada en cultura bíblica i arqueològica i mitjançant un conveni amb el museu.Existeix una estreta col·laboració amb l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona i l’Associació Bíblica de Catalunya, de manera que el museu es converteix en un aula de formació per a les matèries i cursos impartits per aquestes institucions eclesiàstiques.

En la mateixa línia s’estableixen relacions estables amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica per realitzar activitats de formació en les instal·lacions del museu i amb la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona per acollir alumnes en pràctiques. S’organitzen també, amb freqüència conferencies centrades en temes bíblics amb la transversalitat de la teologia, la història, l’art o el pensament, entre altres.

-En l’àmbit de la recerca el Museu Bíblic està obert a les necessitats dels investigadors tant en els àmbits de les ciències religioses, com de l’arqueologia. Manté una línia de recerca arqueològica a partir de diferents convenis amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la conselleria de patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona. Conscients de la dificultat econòmica de participar en projectes arqueològics a Terra Santa, el museu aporta la seva experiència en projectes d’arqueologia cristiana a la ciutat. D’aquesta manera el museu ha intervingut en excavacions a la Catedral de Tarragona, la basílica visigoda de l’amfiteatre o a l’àrea de la Necròpolis Paleocristiana de la ciutat.

-Els tres eixos d’actuació descrits permeten situar al Museu Bíblic en la intersecció del món eclesial i la societat civil, entre els camps de la Fe i de la Cultura, en un diàleg fructífer i obert.