COL·LECCIÓ PERMANENT

La col·lecció permanent del Museu Bíblic es desenvolupa a través de diverses sales. Aquestes són:


genesi1)
Sala de formació i transmissió de les Sagrades Escriptures:
A través d’un audiovisual, imatges, exemplars bíblics i un panorama cronològic de gran format s’ofereix una visió panoràmica i diacrònica del procés històric i literari de la història bíblica.

2) Sala de geografia de Terra Santa: En aquesta sala es pot observar una maqueta en relleu de Terra Santa (finals del segle XIX) acompanyada per una gran fotografia satèl·lit del país, una col·lecció d’imatges de totes les seves regions i ciutats més importants i un vídeo amb imatges aèries de Terra Santa. Els plafons explicatius aborden els aspectes referents a la geografia física i humana amb il·lustracions i esquemes. Un petit jardí evoca les fonts del riu Jordà amb una mostra de flora autòctona.

3) Sala de “La creació”: A través de diferents plafons lluminosos i una col·lecció de fòssils, entre els que destaca una ammonita gegant del Juràssic Superior, s’explica el sentit últim de la creació de la realitat a través del Llibre del Gènesis.

4) Sala de la Prehistòria a l’Èxode: A través de materials arqueològics, literaris i un diorama es mostren els inicis de l’ocupació humana de Terra Santa, l’inici de la història bíblica a Mesopotàmia i la presència hebrea a la terra d’Egipte. Entre altres materials podem observar d’època prehistòrica: destrals bifacials, rascadors, puntes de fletxa i penjolls d’os procedents de diferents jaciments de Terra Santa. D’època mesopotàmica s’exposen materials ceràmics i alguns exemplars d’escriptura MarRoigcuneïforme com un con de Gudea, governador de Lagash (2141 aC- 2122 aC). D’època egípcia destaca un cocodril dissecat procedent de Tebas, una mòmia de falcó, amulets, escarabeus, ushebtis, dos fragments de taüt en cedre del Líban, datats entorn al 500 aC i 600 aC, i una rèplica a escala natural de la Pedra Rosetta. A la sala també s’hi exposa un exemplar complet del Séfer Torà del segle XVII dC, procedent de Jerusalem i a la vegada d’una sinagoga alemanya.

5) Sala de la “conquesta de Canaan” a l’època dels Macabeus: Aquesta sala exposa la historia des de l’Èxode fins l’època dels Macabeus. En el centre de la sala es mostra una maqueta a escala del Tabernacle dels israelites animada per figures de fang policromades, en el moment d’un sacrifici a l’altar de l’holocaust. S’hi exposen també diferents elements arqueològics dels diferents períodes històrics com una divinitat sirio-hitita (2000 aC- 1200 aC), llànties cananees, gerres de ceràmica xipriota del primer mil·lenni abans de Crist, procedents de Jerusalem, puntes de fletxa del setge hel·lenístic de Tir (s. IV aC), dos estatuetes de la deessa Tanit i diferents exemplars ceràmics grecs. A la sala es poden admirar diferents exemplars bíblics oberts per passatges que il·lustren aquest període històric. Així destaca un rotllo del Llibre d’Esther datat entre els segles XVII i XVIII.

6) Sala de la dominació romana: Aquesta sala ens aproxima a la figura històrica de Jesús i al seu context històric. Una part de la sala està dedicada a l’urbanisme de la Jerusalem herodiana i la importància i sentit del Temple. S’exposa una espectacular maqueta en alabastre del Temple de Jerusalem (307 cm x 200 cm), realitzada entre 1929 i 1930. Està complementaessenisda per plafons didàctics que expliquen la seva evolució històrica i la importància del seu emplaçament. Fotografies i plànols reconstructius ajuden a entendre aquest conjunt dins de la topografia antiga de la ciutat de Jerusalem i a relacionar-lo amb el seu precedent, el Tabernacle dels israelites. En la mateixa sala també s’exposen materials arqueològics d’època romana com exemplars de llànties herodianes, àmfores i altres objectes de la vida quotidiana. Relacionat amb la figura de Jesús s’exhibeix una reproducció a escala natural sobre tela plastificada del Sant Sudari de Torí i el Sudari d’Oviedo, un diorama amb el Sant Sepulcre i un diorama amb el model de casa on es fixa el naixement de Jesús d’acord amb les evidencies de la basílica de la Nativitat a Betlem. També s’hi custodien algunes relíquies relacionades amb la Vera Creu. Una de les parets mestres d’aquesta sala correspon a un gran mur romà conservat in situ que forma part de les porticades de l’àrea sacra del Concilum Provinciae de la Hispania Citerior que rodejava el temple de culte imperial de Tàrraco, ubicat en l’espai que actualment ocupa la Catedral. En la mateixa sala el visitant pot veure una gran cisterna subterrània d’època medieval, museïtzada, que recrea un ambient
d’un escriptori esseni del segle II aC.

7) Sala d’expansió del Cristianisme: En aquesta sala s’exposen materials des de l’època de les primeres persecucions cristianes a l’època medieval. En un ambient que evoca una basílica paleocristiana s’ha recreat un mausoleu funerari paleocristià i un baptisteri octogonal amb reproducció de pintures del segle IVbasilica amb temes de l’Antic i Nou Testament. Un conjunt de materials arqueològics d’època paleocristiana, copta, bizantina i medieval permeten al visitant fer un recorregut per la cultura material de Terra Santa des de finals del segle I fins l’època de les Creuades. Destaquen objectes com llànties paleocristianes, ceràmiques nord-africanes amb iconografia bíblica, ampullae de san Menes o un teixit etiòpic. També a la mateixa sala s’hi exposa una secció dedicada a la numismàtica de Terra Santa i el Mediterrani paleocristià, des del segle IV aC fins l’època de les Creuades.

El Museu també disposa d’una biblioteca, d’una sala d’actes, i una sala d’exposicions temporals per a complementar activitats formatives i de divulgació bíblica.

Per a més informació descarregar el catàleg del Museu Bíblic: PDF Catàleg MBT